Besluit wijziging taakverdeling van departementen

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 22-09-1971 t/m heden

Besluit van 4 augustus 1971, houdende wijziging van de taakverdeling van departementen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 29 juli 1971, nr. 197535,

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: onbenoemd] .

De aangelegenheden betreffende het beheer van Hoofdstuk I der Rijksbegroting onder te brengen bij het departement van Algemene Zaken.

Afschrift van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

Afschrift van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

Porto Ercole,, 4 augustus 1971.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

BIESHEUVEL.

Uitgegeven de tweede september 1971.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven