Besluit aanwijzing inspecteur Wet inzake de luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 31-08-1971 t/m 24-02-2005

Besluit aanwijzing inspecteur Wet inzake de luchtverontreiniging

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 1, negende alinea, van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970, 580),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Als de inspecteur, bedoeld in artikel 1, negende alinea, van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970, 580) wordt aangewezen de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 januari 1971. Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid. Hoofdafdeling M.H., no. 218240, (Stcrt. 1971, 8) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 2 augustus 1971

De

Minister

voornoemd,

L. B. J. Stuyt

Naar boven