Leerplichtwet 1969 (art. 3 en 7)

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 05-08-1971 t/m heden

Leerplichtwet 1969 (art. 3 en 7)

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 3, derde lid, en artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1968, 303),

Besluit:

voor de afgifte van verklaringen, als bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 7 van de Leerplichtwet 1969, de bezitter van de middelbare akte pedagogiek B, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van de studie der Pedagogiek of de Stichting ‘Raad van Toezicht, Bijstand en Advies voor de studie der Pedagogiek’ gelijk te stellen met de academisch gevormde pedagoog.

's-Gravenhage, 9 juli 1971

De

Minister

van Onderwijs en Wetenschappen,
Namens deze.
De

directeur-generaal voor het onderwijs

, Mr.

J.G.M. Broekman

Naar boven