Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 18-08-1971 t/m heden

Besluit van 6 juli 1971, houdende instelling van een departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 6 juli 1971, nr. 197102;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel] .

  • I in te stellen een departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

  • II de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te belasten met de behartiging van alle aangelegenheden op gebied van volksgezondheid en milieuhygiëne behorende tot de taak van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid en met de coördinatie op het gebied van de milieuhygiëne;

  • III de naam van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid te wijzigen in:

    departement van Sociale Zaken.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage, 6 juli 1971.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

B. BIESHEUVEL.

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1971.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven