Commissie toelatingen groenterassen ingesteld

[Regeling vervallen per 25-05-2006.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 09-09-1988 t/m 24-05-2006

Commissie toelatingen groenterassen ingesteld

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-05-2006]

  • 1 Er is een Commissie toelating groenterassen.

  • 2 De commissie bestaat uit 7 leden. Uit de leden worden de voorzitter en de secretaris benoemd.

  • 3 Het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden en de Nederlandse Vereniging voor de Teelt van en en de Handel in Tuinbouwzaden doen elk een voordracht voor de benoeming van één lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-05-2006]

De Commissie toelating groenterassen heeft tot taak de Minister van Landbouw en Visserij te adviseren omtrent de toelating van groenterassen en groepen van planten van groentegewassen, het één en ander ter uitvoering van de E.E.G.-Richtlijn van 29 september 1970, betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Pb. L. 225).

's-Gravenhage, 14 juni 1971

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal,

Van Setten.

Naar boven