Burgerlijk Wetboek Boek 4

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2023.
Geldend van 01-05-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 81

Informatie geldend op 01-05-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 94
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikelen: 83, 86, 87, 88, 91, 218
 3. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 5.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 133

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2023)

Opmerking

Bij Stb. 2002, 230 is de nieuwe tekst in het Burgerlijk Wetboek geplaatst, zoals deze luidt op grond van de tekstplaatsing in Stb. 2002, 427, houdende vernummering van Stb. 2002, 228 tot vaststelling van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2003 Nieuw 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Naar boven