Burgerlijk Wetboek Boek 4

Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2018.
Geldend van 19-09-2018 t/m 30-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 100

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie
  Artikel: 1
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikelen: 94, 104, 106, 107
 3. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4

 1. Regeling zeevarenden
  Bijlage F

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-09-2018)

Opmerking

Bij Stb. 2002, 230 is de nieuwe tekst in het Burgerlijk Wetboek geplaatst, zoals deze luidt op grond van de tekstplaatsing in Stb. 2002, 427, houdende vernummering van Stb. 2002, 228 tot vaststelling van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2004 Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
01-01-2003 Nieuw 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Naar boven