Wet ambulancevervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-10-2010 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWAV
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002757
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

Wet ook ingetrokken door Stb. 2009/65. Deze intrekking is nooit in werking getreden.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleid inzake subsidieverlening aan Centrale posten voor ambulancevervoer
 2. Beleidsregel rentekosten sanering ambulancediensten en Centrale posten ambulancevervoer
 3. Besluit informatievoorziening artikel 19 Wet ambulancevervoer
 4. Inzet hulpambulances
 5. Nadere regels uitvoering negatief vermogen
 6. Regeling bijzondere bepalingen grensoverschrijdende spoedeisende ambulancevervoer tussen Nederland en België
 7. Tijdelijke regeling MICU-coördinatiecentra en -transport
 8. Uitsluiting toepassing van bepalingen van de Wet ambulancevervoer ten aanzien van categorieën van ambulancevervoer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleid inzake subsidieverlening aan Centrale posten voor ambulancevervoer
  Enig-artikel: enig-artikel
 2. Besluit 1-1-2 alarmcentrales
  Artikel: 2
 3. Besluit informatievoorziening artikel 19 Wet ambulancevervoer
  Artikel: 5
 4. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 2
 5. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 8. Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 42
 9. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 10. Nadere regels subsidie
  Bijlage: bijlage
 11. Nadere regels uitvoering negatief vermogen
  Artikel: 1
 12. Nadere regels uitvoering negatief vermogen
  Artikel: 1
 13. PODACS-regeling
  Artikel: 3
 14. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  Artikelen: 1, 41a
 15. Wet opheffing openbaar lichaam Rijnmond
  Artikelen: 7, 10
 16. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 1
 17. Wijzigingswet Wet op de zorgtoeslag, enz. (technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet)
Terug naar begin van de pagina