Landbouwkwaliteitswet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingLKW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002755
RechtsgebiedAgrarisch recht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen
 3. Controlereglement K.C.B.
 4. Heffingenreglement COKZ
 5. Keuringsreglement bloembollen
 6. Keuringsreglement COKZ Boerenkaas 2006
 7. Keuringsreglement COKZ boter
 8. Keuringsreglement COKZ kaas
 9. Landbouwkwaliteitsbesluit 2007
 10. Regeling KCB-tarieven certificaten
 11. Reglement COKZ benamingen
 12. Reglement KCB tarieven kwaliteitscontrole
 13. Reglement op de Tuchtrechtspraak
 14. Skal-Reglement Bezwaar
 15. Toezichtreglement Landbouwkwaliteitsregeling kaas 2006
 16. Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet
 17. Tuchtreglement COKZ 2012
 18. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 19. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingswet LNV-wetgeving (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 3. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
 4. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Artikel: 16a
 5. Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot het verlenen van machtiging voor het in het verkeer brengen van aan bederf onderhevige levensmiddelen
  Artikel: 2
 6. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 8. Besluit aanwijzing overheidsorganen waarvan archiefbescheiden dienen te worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van de provincie, waarin deze overheidsorganen gevestigd zijn of zijn geweest
  Artikel: 1
 9. Besluit dierlijke producten
  Artikel: 2.9
 10. Besluit diervoeders 2012
  Artikel: 2.6
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))
  Bijlage: Basisselectiedocument landbouwkwaliteit en voedselveiligheid
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 15. Landbouwkwaliteitsbesluit 2007
  Artikel: 1
 16. Regeling tarieven Plantenziektenwet
  Artikel: 1
 17. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 2
 18. Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht
  Tekst: tekst
 19. Uitvoervrijstelling (Warenwet)
  Artikel: 2
 20. Wet dieren
  Artikelen: 11.1, 11.5
 21. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 22. Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
  Artikel: 64
Terug naar begin van de pagina