Benelux – vrijstellingsbeschikking Landbouwuitvoerwet 1938

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 22-02-1971 t/m 27-09-2007

Benelux – vrijstellingsbeschikking Landbouwuitvoerwet 1938

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 14 van de Landbouwuitvoerwet 1938,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Van het in artikel 2 van de Landbouwuitvoerwet 1938 jonctis

  • 1. het Uitvoercontrolebesluit 1947 (Boomkwekerijprodukten),

  • 2. het Uitvoercontrolebesluit 1948 (Kaas),

  • 3. het Uitvoercontrolebesluit 1948 (Melkpoeder),

  • 4. het Uitvoercontrolebesluit 1951 (Boter),

  • 5. het Uitvoercontrolebesluit 1951 (Drogerijen),

  • 6. het Uitvoercontrolebesluit 1951 (Bloembollen),

  • 7. het Uitvoercontrolebesluit 1954 (Aardappelen),

  • 8. het Uitvoercontrolebesluit 1957 (Melk en Melkprodukten),

  • 9. het Uitvoercontrolebesluit 1964 (Haring),

  • 10. de Ontheffingsbeschikking uitvoer botervet of melkvet en gesmolten boter

gesteld verbod wordt vrijstelling verleend, uitsluitend voor wat betreft de uitvoer naar het vrije verkeer van België of Luxemburg van voortbrengselen, ten aanzien waarvan bij of krachtens die besluiten en die beschikking eisen zijn gesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Benelux-vrijstellingsbeschikking Landbouwuitvoerwet 1938; zij treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 februari 1971

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven