Wet op de ondernemingsraden

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 53b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Arbeidstijdenwet
    Artikel: 1:6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 419 27648 27-11-2001 Stb. 2001, 586 Alg. 1
01-01-2001 Wijziging 22-06-2000 Stb. 2000, 284 26960 28-07-2000 Stb. 2000, 336
05-05-1995 Nieuw 13-04-1995 Stb. 1995, 231 23551 13-04-1995 Stb. 1995, 231

Opmerkingen

  1. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.1)
Naar boven