Wet op de ondernemingsraden

Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 53

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
    Artikel: 6.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2010 Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 119 31821 26-04-2010 Stb. 2010, 168 Alg. 1
01-03-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 8 31266 25-01-2010 Stb. 2010, 34
01-08-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
19-03-1997 Wijziging 27-02-1997 Stb. 1997, 117 24646 27-02-1997 Stb. 1997, 117
05-05-1995 Nieuw 13-04-1995 Stb. 1995, 231 23551 13-04-1995 Stb. 1995, 231
01-04-1990 Vervallen 01-02-1990 Stb. 1990, 91 20583 01-02-1990 Stb. 1990, 91
01-04-1971 Nieuwe-regeling 28-01-1971 Stb. 1971, 54 10335 15-03-1971 Stb. 1971, 132

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is op het tweede lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
Naar boven