Wet op de ondernemingsraden

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 46e

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VII B

 1. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel 53
 2. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen 10.16a, 11.11, 11.13, 11.2, 11.5, 9.30
 3. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel 6.5
 4. Besluit experiment promotieonderwijs
  Artikel 11
 5. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel 3
 6. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel 12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2001 Wijziging 02-11-2000 Stb. 2000, 490 27247 04-12-2000 Stb. 2000, 550
04-03-1998 Wijziging 19-02-1998 Stb. 1998, 107 24615 19-02-1998 Stb. 1998, 107
25-02-1998 t/m 01-01-1997 Wijziging 05-02-1998 Stb. 1998, 85 25469 05-02-1998 Stb. 1998, 85 Inwtr. 1
05-05-1995 Nieuw 13-04-1995 Stb. 1995, 231 23551 13-04-1995 Stb. 1995, 231

Opmerkingen

 1. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.1)
Naar boven