Wet op de ondernemingsraden

Geraadpleegd op 03-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bezwarenprocedure KB

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-02-2023 Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 29 35851 10-02-2023 Stb. 2023, 52
01-10-2016 Wijziging 22-06-2016 Stb. 2016, 249 34378 07-09-2016 Stb. 2016, 331
01-07-2016 Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105 22-04-2016 Stb. 2016, 196 Alg. 1, Inwtr. 2
07-08-2013 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 302 33182 30-07-2013 Stb. 2013, 330
01-04-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 632 30532 26-02-2007 Stb. 2007, 89
01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337 Inwtr. 3
01-11-1999 Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 25-10-1999 Stb. 1999, 450
04-03-1998 Wijziging 19-02-1998 Stb. 1998, 107 24615 19-02-1998 Stb. 1998, 107
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-04-1990 Wijziging 01-02-1990 Stb. 1990, 91 20583 01-02-1990 Stb. 1990, 91
01-09-1979 Wijziging 05-07-1979 Stb. 1979, 448 13954 05-07-1979 Stb. 1979, 448
01-04-1971 Nieuwe-regeling 28-01-1971 Stb. 1971, 54 10335 15-03-1971 Stb. 1971, 132

Opmerkingen

  1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor artikel 27 in plaats van artikel 27, eerste lid.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet Huis voor klokkenluiders in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking als het voorstel van wet 25892 (Wet bescherming persoonsgegevens) tot wet wordt verheven en in werking treedt.3)
Naar boven