Wet op de ondernemingsraden

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Pensioenwet
  Artikel: 115g
 2. Verordening op de bedrijfscommissies 2002
  Artikelen: 5, 18a
 3. Wet op de ondernemingsraden
  Artikelen: 23a, 23c, 34, 35c, 35d
 4. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 110g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516 Alg. 1
19-07-2013 Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 296 33367 08-07-2013 Stb. 2013, 297 Alg. 2
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261 Alg. 3
01-04-1990 Wijziging 01-02-1990 Stb. 1990, 91 20583 01-02-1990 Stb. 1990, 91
01-09-1979 Wijziging 05-07-1979 Stb. 1979, 448 13954 05-07-1979 Stb. 1979, 448
01-04-1971 Nieuwe-regeling 28-01-1971 Stb. 1971, 54 10335 15-03-1971 Stb. 1971, 132

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
 2. Abusievelijk is op het vierde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
 3. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het vierde lid in plaats van het derde lid.
  Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
Naar boven