Wet op belastingen van rechtsverkeer

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-03-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWBRV
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002740
RechtsgebiedBelastingrecht | Formeel belastingrecht
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 2. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 3. Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering
 4. Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering
 5. Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
 6. Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970
 7. Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2000)
 8. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 9. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 10. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 11. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 12. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 13. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
 14. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 15. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 16. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 17. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 18. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 19. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 20. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Assurantiebelasting
 2. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 3. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 5. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
 6. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
 7. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
 8. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
 9. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
 10. Overdrachtsbelasting, vrijstelling, diverse onderwerpen
 11. Schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament, informele wil

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 2. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: X
 3. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 4. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 5. Omzetbelasting, omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 6. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 7. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
  Tekst: tekst
 8. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 9. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 10. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst: tekst
 11. Overdrachtsbelasting, vrijstelling, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 12. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 7
 13. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 14. Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering
  Artikel: 1
 15. Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering
  Artikel: 1
 16. TNO-wet
  Artikel: 40
 17. Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 1
 18. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
 19. Wijzigingswet Politiewet 2012, enz. (inbedding Politieacademie in nieuwe politiebestel)
  Artikel: IV
 20. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (wijziging van enige belastingwetten in het belang van de zeescheepvaart)
  Artikel: VI
 21. Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz. (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)
  Artikel: IX
 22. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs)
  Artikel: III
 23. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina