Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse [...] het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie

Geldend van 01-01-1971 t/m heden

Besluit van 18 november 1970, houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie dd. 17 november 1970, AC nr. 193122;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel]

  • 1 De Buitenlandse Inlichtingendienst gaat van het departement van Algemene Zaken over naar het departement van Defensie, waardoor de taakverdeling van beide departementen wordt gewijzigd;

  • 2 De personeelsleden van de Buitenlandse Inlichtingendienst gaan over in dienst van het departement van Defensie; de roerende en onroerende zaken van die dienst gaan in materieel beheer over naar dat departement.

  • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1971.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van Algemeen Bestuur.

Soestdijk, 18 november 1970.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

DE JONG.

De Minister van Defensie,

W. DEN TOOM.

Uitgegeven de achtste december 1970.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Terug naar begin van de pagina