Overbrenging gezinskaartensysteem

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 01-10-1970 t/m 30-12-2004

Overbrenging gezinskaartensysteem

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Gelet op artikel 20 van het Archiefbesluit,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten worden gemachtigd de overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen van het van ongeveer 1920 tot ongeveer 1940 gehouden tot het bevolkingsregister behorende gezinskaartensysteem op te schorten tot uiterlijk het jaar 2000.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na de datum van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

Rijswijk, 21 september 1970.

De

Minister

voornoemd,
Namens de Minister:
De

secretaris-generaal

,

Mr. J. van Vliegen.

Naar boven