Exploitanten van stationsrijwielstallingen en stationskruierijen

[Regeling vervallen per 29-01-2008.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 31-07-1970 t/m 28-01-2008

Exploitanten van stationsrijwielstallingen en stationskruierijen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Ik deel u mede dat de bedragen, welke exploitanten van bepaalde stationsrijwielstallingen en stationskruierijen van de NV Nederlandse Spoorwegen ontvangen in verband met de omstandigheid dat de exploitatie van die bedrijven aan de exploitant geen redelijk inkomen geeft, evenals onder de vóór 1 januari 1969 geldende omzetbelastingwetgeving tot nader order niet aan de heffing van omzetbelasting behoeven te worden onderworpen. De aan de treinreizigers enz. voor het stallen van rijwielen en het verrichten van kruiersdiensten in rekening gebrachte bedragen zijn uiteraard naar de geldende regels aan het algemene tarief onderworpen.

Naar boven