Experimentenwet onderwijs

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingEWO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002718
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen
 3. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 4. OCW-intrekkingsregeling 2008
 5. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 6. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 2. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing diploma's accountants-administratieconsulenten
  Artikel: 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 4. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
  Artikel: 6
 5. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten
  Artikel: 3
 6. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 8. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Tekst: tekst
 9. Les- en cursusgeldwet
  Artikel: 1
 10. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2014
 11. Regeling onderwijscontroleprotocol BES 2012
  Bijlage: bijlage
 12. Regeling onderwijscontroleprotocol BES 2013
  Bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol BES 2013
 13. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
  Bijlage: bijlage
 14. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010
  Bijlage: 1
 15. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
  Bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
 16. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012
  Bijlage: 1
 17. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  Bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
 18. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000
  Artikel: 1
 19. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 40
 20. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 4
 21. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikel: 7
 22. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 16.11
 23. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 1
 24. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 13.4
 25. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 2.9
 26. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina