Besluit liberalisatie huurbeleid V

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 01-09-1970 t/m 31-07-2003

Besluit van 24 juni 1970, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van de Huurwet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 19 mei 1970, nr. 0512937, afdeling Juridische Zaken;

Overwegende, dat het gelet op de situatie op de woningmarkt in de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland wenselijk is, in deze gewesten gemeenten aan te wijzen als gebied, waarin een aantal bepalingen van de Huurwet niet van toepassing is of ten aanzien van bepaalde categorieën van gebouwd onroerend goed of gedeelten daarvan niet van toepassing is;

Overwegende voorts, dat de situatie op de woningmarkt in het gebied van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" het wenselijk maakt dit gebied onder vorenbedoelde aanwijzing te begrijpen;

Gelet op artikel 28a van de Huurwet;

Gezien de adviezen van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Overijssel en Gelderland;

De raden der betrokken gemeenten alsmede de Landdrost van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" gehoord;

De Raad van State gehoord, advies van 3 juni 1970, nr. 14;

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 17 juni 1970, nr. 0615944, afdeling Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-08-2003]

Het bepaalde in Hoofdstuk II, de artikelen 11 en 12 en de Hoofdstukken IV-VI, met uitzondering van de artikelen 26a, 27, eerste en tweede lid, en 28 van de Huurwet is niet van toepassing in:

 • I. Emmen;

 • II. Kampen, Losser, IJsselmuiden en Zwolle;

 • III. de in de provincie Gelderland gelegen gemeenten, met uitzondering van Arnhem, Apeldoorn, Barneveld, Brummen, Culemborg, Doesburg, Doetinchem, Doornspijk, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Groesbeek, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoevelaken, Huissen, Nijkerk, Nijmegen, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Ubbergen, Voorst, Wageningen, Westervoort en Winterswijk;

 • IV. het gebied van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2003]

 • 1 Het bepaalde in Hoofdstuk II, de artikelen 11 en 12 en de Hoofdstukken IV-VI, met uitzondering van de artikelen 26a, 27, eerste en tweede lid, en 28 van de Huurwet is ten aanzien van woningen of gedeelten daarvan niet van toepassing in:

  • a. Deventer, voorzover de op 31 augustus 1970 ingevolge de Huurwet geldende huurprijs van de woning of het gedeelte daarvan meer dan f 100,- per maand bedraagt;

  • b. Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 80,- per maand bedraagt;

  • c. Steenwijk, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 70,- per maand bedraagt.

 • 2 De in het eerste lid genoemde bepalingen van de Huurwet zijn ten aanzien van gebouwde onroerende goederen, niet zijnde woningen, of gedeelten daarvan niet van toepassing in:

  • a. Almelo, Deventer, Enschede en Hengelo, voorzover de op 31 augustus 1970 ingevolge de Huurwet geldende huurprijs van het goed meer dan f 225,- per maand bedraagt;

  • b. Borne en Oldenzaal, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 200,- per maand bedraagt;

  • c. Steenwijk, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 150,- per maand bedraagt.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2003]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit liberalisatie huurbeleid V. Het treedt in werking met ingang van 1 september 1970.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 24 juni 1970

JULIANA.

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

W. F. SCHUT.

Uitgegeven de dertigste juni 1970.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Terug naar begin van de pagina