Ambtsgebied voedselcommissaris Noord-Brabant

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 11-06-1970 t/m heden

Ambtsgebied voedselcommissaris Noord-Brabant

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Noodwet voedselvoorziening

Besluit:

Artikel 1

De beschikking van 21 juli 1965, Stcrt. 139, inzake het ambtsgebied van de voedselcommissaris in Noord-Brabant, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Het ambtsgebied van de voedselcommissaris in Noord-Brabant en dat van de voedselcommissaris in Gelderland omvatten onderscheidenlijk de provinciën Noord-Brabant en Gelderland.

's-Gravenhage, 20 mei 1970

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven