Beschikking Aanwijzing Voedselcommissaris 's-Gravenhage

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 06-05-1970 t/m heden

Beschikking Aanwijzing Voedselcommissaris 's-Gravenhage

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 29 van de Noodwet Voedselvoorziening1)Wet van 12 december 1962. Stb. 566.,

Besluit:

Artikel 1

Er wordt een voedselcommissaris, bedoeld in artikel 3 van de Noodwet Voedselvoorziening aangewezen in het gebied omvattende de gemeenten 's-Gravenhage, Rijswijk en Voorburg.

Artikel 2

De in artikel 1 aangewezen voedselcommissaris staat onder bevelen van de voedselcommissaris in de provincie Zuid-Holland.

Artikel 3

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking Aanwijzing Voedselcommissaris 's-Gravenhage.

  • 2 Zij wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 april 1970

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven