Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 02-12-2010 t/m heden

Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet

De Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder d en e, en tweede lid, 3, tweede lid, onder h, 5, eerste lid, onder a en b, en tweede lid, 6, tweede lid, onder b, 14, onder b en c, 16, onder b en c, 19, eerste lid, onder b, en 22, eerste lid, onder b, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405),

Besluiten:

Artikel 1

Voor de toepassing van de artikelen 3, tweede lid, jo. 3, eerste lid, onder h, onder 1°, 6, eerste lid, onder b, onder 1°, 14, eerste lid, onder c, onder 2°, en 16, eerste lid, onder c, onder 2°, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen worden de volgende landen aangewezen:

  • a. voor alle wijzen van vervoer:

    België, Bondsrepubliek Duitsland, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Irak, Joegoslavië, Liechtenstein, Luxemburg, Marokko, Noorwegen, Oost-Duitsland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Syrië, Spanje, Tjechoslowakije, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland;

  • b. voor vervoer over de Nederlandse territoriale zee of over niet-Nederlandse wateren, en voor het aansluitende vervoer in hetzelfde schip over Nederlandse binnenwateren, zomede voor vervoer in een luchtvaartuig: bovendien Canada, Japan en de Verenigde Staten van Amerika.

's-Gravenhage, 5 december 1969

De

Minister

van Economische Zaken,

L. de Block

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

R. J. H. Kruisinga

Naar boven