Aanwijzing opsporingsambtenaren landbouwwetten

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 08-11-1969 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren landbouwwetten

De minister van justitie,

Gelet op artikel 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;

Mede gelet op artikel I, onder X, van de Wet van 21 mei 1969, Stb. 232,

besluit:

in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij:

[Vervallen per 02-01-2005]

 • 2 in te trekken de beschikkingen van zijn toenmalige ambtsvoorgangers van;

  • 19 januari 1955 , 2e Afd. A, nr. 146/255,

  • 28 juli 1955 , 2e Afd. A, nr. 1293/255,

  • 22 december 1955 , 2e Afd. A, nr. 2060/255,

  • 9 november 1960 , Hoofdafd. Publiekrecht, Afd. St. en Sr., nr. 517/260,

  • 6 februari 1962 , Hoofdafd. Publiekrecht, Afd. St. en Sr., nr. 060/262,

  • 25 juni 1962 , Hoofdafd. Publiekrecht, Afd. St. en Sr., nr. 213/262,

  • 8 mei 1964 , Hoofdafd. Publiekrecht, Afd. St. en Sr., nr. 264/281,

  • alsmede zijn beschikking van

  • 30 mei 1967 Hoofdafd. Staats- en Strafrecht, nr. 257/267;

 • 3 te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 20 oktober 1969

De

minister

voornoemd,

C.H.F. Polak

Terug naar begin van de pagina