Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 27-12-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505 Inwtr. 1
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 2
01-01-2003 Nieuw 11-12-2002 Stb. 2002, 618 26854 11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
    Deze wijziging vindt met betrekking tot achterwaartse verrekening van verliezen voor het eerst toepassing op het verlies van het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2004. 2)
  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
Naar boven