Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15ad

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 15, 15aa, 18, 34h
 2. Wijzigingsbesluit Besluit fiscale eenheid 2003 (in verband met de Wet werken aan winst)
  Artikel: III

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Vervallen 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505 Inwtr. 1
01-01-2017 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544 Inwtr. 2
09-12-2016 Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321 Inwtr. 3
01-01-2012 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Alg. 4, Inwtr. 5
01-01-2007 Vervallen 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631 Alg. 6
01-03-2004 t/m 01-01-2003 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617 Inwtr. 8
Nieuw 11-12-2002
samen met
11-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 613
26854
samen met
28487
11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 7

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.2)
 3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013 (Stb. 2012/321)3)
 4. Artikel XII van Stb. 2016/544 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.
  Is niet van toepassing met betrekking tot de verwerving of uitbreiding van een belang in een maatschappij welke voor 15 november 2011 deel is gaan uitmaken van dezelfde fiscale eenheid als de maatschappij die dat belang heeft verworven of uitgebreid.5)
 6. Artikel VIIIc van Stb. 2006/631 bevat overgangsrecht m.b.t. de wijziging op het eerste lid.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
 8. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.8)
Naar boven