Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14c

Informatie geldend op 01-08-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  2. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-12-2004
samen met
15-12-2005
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2005, 683
29767
samen met
30306
Alg. 1
Wijziging 16-12-2004
samen met
15-12-2005
samen met
30-11-2006
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2006, 631
29767
samen met
30306
samen met
30572
Alg. 2
01-01-2021 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505
01-01-2020 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Inwtr. 3
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
10-10-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 4
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 684 30307 15-12-2005 Stb. 2005, 684
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 5
01-01-2001 Nieuw 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
30-10-1969 Nieuwe-regeling 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2005/684. Bij Stb. 2004/653 was de inwerkingtreding voorzien voor 01-01-2006.1)
  2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2006/631. In Stb. 2004/653 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2007.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.3)
  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.4)
  5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.5)
Naar boven