Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14b

Informatie geldend op 01-08-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651 Inwtr. 1
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505 Inwtr. 2
01-01-2017 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544 Inwtr. 3
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321 Inwtr. 4
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Inwtr. 5
01-01-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631 Alg. 6
01-03-2005 t/m 01-01-2003 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 657 29678 16-12-2004 Stb. 2004, 657
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 618 26854 11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 7
01-01-2001 Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
24-06-1998 Nieuw 17-06-1998 Stb. 1998, 350 25709 17-06-1998 Stb. 1998, 350

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.3)
  4. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013 (Stb. 2012/321)4)
  5. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.
    De leden 9 tot en met 11 zijn niet van toepassing met betrekking tot de verwerving van een belang in een lichaam indien de overnameschuld en het vermogen van dat lichaam voor 15 november 2011 deel zijn gaan uitmaken van het vermogen van eenzelfde lichaam.5)
  6. Artikel VIIIc van Stb. 2006/631 bevat overgangsrecht m.b.t. de wijziging op het zesde lid.6)
  7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
Naar boven