Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 27-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 13l

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel: 18

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Vervallen 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505 Inwtr. 1
09-12-2016 Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479
01-01-2013 Nieuw 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013 (Stb. 2012/321)2)
Naar boven