Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 27-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 13g

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
    Tekst: tekst
  2. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel: 18

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 44 30031 Alg. 1
01-01-2007 Vervallen 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 44 30031 19-01-2006 Stb. 2006, 44
03-02-2006 t/m 01-01-2005 Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 44 30031 19-01-2006 Stb. 2006, 44
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641 Inwtr. 2
07-10-1992 t/m 01-01-1992 Nieuw 10-09-1992 Stb. 1992, 518 22334 10-09-1992 Stb. 1992, 518

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2006/44 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2009.1)
  2. De wijzigingen op de artikelen 9, eerste lid, 10, 10a, 13, derde lid, 13b en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel d van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn aangegaan na 31 december 2001. De wijzigingen op de artikelen 13, eerste lid en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel c van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op vervreemdingen van deelnemingen na 31 december 2001. Artikel 22 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002. Artikel 28, onderdeel f en g vinden op verzoek van de belastingplichtige toepassing met ingang van 1januari 2001. Bij Stb. 2001/641 is in artikel VIIA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. Artikel 17a, onderdeel c, 18, eerste lid werken terug tot en met 1 januari 2001.2)
Naar boven