Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13ab

Informatie geldend op 01-08-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 513 35305 18-12-2019 Stb. 2019, 513 Inwtr. 1
01-01-2019 Nieuw 19-12-2018 Stb. 2018, 508 35030 19-12-2018 Stb. 2018, 508 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.2)
Naar boven