Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 27-12-2022

Wetstechnische informatie voor Afdeling 2.3

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

  1. Besluit fiscale eenheid 2003
    Artikelen: 7a, 16a
  2. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel: 34d

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
01-01-2007 Nieuw 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
Naar boven