Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12b

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540 Inwtr. 1
01-01-2018 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
01-01-2017 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544 Inwtr. 2
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Inwtr. 3
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873 Inwtr. 4
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610 Alg. 5, Inwtr. 6
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563
rectificatie in
Stb. 2007, 563
31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563 Inwtr. 7
06-02-2007 t/m 01-01-2007 Nieuw 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 31-01-2007 Stb. 2007, 44 Alg. 8

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.3)
  4. De wijzigingen vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot jaren die aanvangen op of na 1 januari 2011.4)
  5. Artikel XXI, tweede lid, van Stb. 2009/610 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
  6. Is voor het eerst van toepassing ten aanzien van belastingaanslagen of voor bezwaar vatbare beschikkingen die zijn vastgesteld of genomen na 31 december 2009.6)
  7. Slechts van toepassing op S&O-activa voor zover deze na 31 december 2007 tot de bedrijfsmiddelen van de belastingplichtige gaan behoren.7)
  8. Artikel X van Stb. 2006/631 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.8)
Naar boven