Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12ac

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Besluit Hybridemismatches

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-12-2021
Stb. 2019, 508
samen met
Stb. 2021, 653
35241
samen met
35931
Alg. 1
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653 Inwtr. 2
01-01-2020 Nieuw 18-12-2019 Stb. 2019, 508 35241 18-12-2019 Stb. 2019, 508 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2021/653. In Stb. 2019/508 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2022.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.3)
Naar boven