Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-08-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, coöperaties; diverse onderwerpen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-12-2021
Stb. 2019, 508
samen met
Stb. 2021, 653
35241
samen met
35931
Alg. 1
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653 Inwtr. 2
12-06-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207 Inwtr. 3
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640 Inwtr. 4
30-12-2008 t/m 01-01-2008 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631 Alg. 5
02-12-2005 t/m 01-01-2005 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 6
29-08-2002 Wijziging 13-07-2002
samen met
13-07-2002
Stb. 2002, 396
samen met
Stb. 2002, 397
27896 13-07-2002 Stb. 2002, 396 Alg. 7
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641 Inwtr. 8
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 639 27882 12-12-2001 Stb. 2001, 639
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
28-12-2000 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551
30-12-1998 t/m 26-06-1998 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 724 26148 17-12-1998 Stb. 1998, 724 Inwtr. 9
26-06-1998 Wijziging 24-06-1998 Stb. 1998, 370 25721 24-06-1998 Stb. 1998, 370
02-07-1995 Wijziging 28-05-1975 Stb. 1975, 277 12055 28-05-1975 Stb. 1975, 277
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 936 23943 23-12-1994 Stb. 1994, 936
01-01-1994 Wijziging 01-11-1993 Stb. 1993, 573 20291 01-11-1993 Stb. 1993, 573
01-01-1992 Wijziging 25-10-1989
samen met
11-12-1991
Stb. 1989, 491
samen met
Stb. 1991, 608
19527 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
30-10-1969 Nieuwe-regeling 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2021/653. In Stb. 2019/508 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2022.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.3)
  4. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.4)
  5. Artikel VIIIa van Stb. 2006/631 bevat overgangsrecht m.b.t. de wijziging op het eerste lid, onderdeel h en het derde lid.5)
  6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.6)
  7. De datum van inwerkingtreding is ingevolge artikel 12, tweede lid van de Tijdelijke referendumwet van rechtswege opgeschort tot 29 augustus 2002.7)
  8. De wijzigingen op de artikelen 9, eerste lid, 10, 10a, 13, derde lid, 13b en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel d van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn aangegaan na 31 december 2001. De wijzigingen op de artikelen 13, eerste lid en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel c van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op vervreemdingen van deelnemingen na 31 december 2001. Artikel 22 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002. Artikel 28, onderdeel f en g vinden op verzoek van de belastingplichtige toepassing met ingang van 1januari 2001. Bij Stb. 2001/641 is in artikel VIIA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. Artikel 17a, onderdeel c, 18, eerste lid werken terug tot en met 1 januari 2001.8)
  9. Werkt terug tot en met 26 juni 1998.9)
Naar boven