Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 27-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 8g

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen
  Artikel: VII
 2. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikel: 10
 3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 18

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
12-06-2015 Nieuw 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207 Alg. 1, Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Artikel VII van Stb. 2015/207 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.2)
Naar boven