Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 27-12-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510 Inwtr. 1
01-01-2017 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 545 34553 21-12-2016 Stb. 2016, 545 Alg. 2, Inwtr. 3
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
12-06-2015 Nieuw 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207 Alg. 4, Inwtr. 5

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.1)
  2. Artikel VI van Stb. 2016/545 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.3)
  4. Artikel VII van Stb. 2015/207 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.5)
Naar boven