Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 27-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingplan 2005
  Artikel: XXXIa
 2. Belastingplan 2021
  Artikelen: XVII, XXIII
 3. Belastingplan 2022
  Artikel: III
 4. Besluit beleggingsinstellingen
  Artikel: 2
 5. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 6. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 7. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 3a
 8. Mijnbouwwet
  Artikelen: 68, 68a
 9. Overige fiscale maatregelen 2018
  Artikel: XXVIII
 10. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
  Bijlagen: behorende bij artikel 2 van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001, bijlage
 11. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlagen: 1, 7
 12. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 13. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
  Tekst: tekst
 14. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlagen: 1, 7
 15. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 16. Verrekenprijsbesluit 2022
  Tekst: tekst
 17. Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
  Artikel: 5
 18. Wet VPB-pakket 2006
  Artikel: V
 19. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
  Artikel: XIII
 20. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikel: 8.0
 21. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 15b, 15e, 18, 34e
 22. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.
  Artikel: 8
 23. Wet tot verlaging tarief en op nihil stellen vermogensaftrek in Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: II
 24. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag, enz. (bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag)
  Artikel: III
 25. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004)
  Artikel: XXA
 26. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 14-12-2000
samen met
12-12-2002
Stb. 2000, 567
samen met
Stb. 2002, 615
27209
samen met
28607
Inwtr. 1
Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 579 26820
01-01-2025 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 508 36425 20-12-2023 Stb. 2023, 508
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 498 36342 20-12-2023 Stb. 2023, 498
Wijziging 20-12-2023 Stcrt. 2023, 32714 20-12-2023 Stcrt. 2023, 32714
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499 Inwtr. 2
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674 13-12-2022 Stcrt. 2022, 32674
01-01-2022 Wijziging 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510 Inwtr. 3
Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707
01-01-2019 Wijziging 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505 Inwtr. 4
01-01-2018 t/m 01-01-2017, t/m 01-04-2017 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
01-04-2017 Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 115 34555 08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 115
samen met
Stb. 2017, 116
01-01-2017 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
09-12-2016 Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479
01-01-2015 Wijziging 30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639 30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
01-01-2012 Wijziging 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
t/m 01-01-2009 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
Wijziging 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620
01-01-2008 Wijziging 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251
01-07-2007 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
01-01-2007 Wijziging 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
01-08-2006 Wijziging 26-04-2006 Stb. 2006, 235 28873 26-04-2006 Stb. 2006, 235
08-04-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 05-04-2006 Stb. 2006, 184
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005
samen met
17-12-2005
Stb. 2005, 683
samen met
Stcrt. 2005, 252
30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 684 30307 15-12-2005 Stb. 2005, 684
09-12-2005 Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 613 29686 01-12-2005 Stb. 2005, 613
01-01-2005 Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115 Inwtr. 5
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Alg. 6, Inwtr. 7
Wijziging 18-12-2003
samen met
19-12-2003
Stb. 2003, 527
samen met
Stcrt. 2003, 249
29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527 Inwtr. 8
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617 Alg. 10, Inwtr. 11
Wijziging 11-12-2002
samen met
11-12-2002
samen met
14-12-2001
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 613
samen met
Stb. 2001, 641
26854
samen met
28487
samen met
28034
11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 9
t/m 01-01-2001 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 12
16-07-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 Stb. 2002, 360
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641 Inwtr. 13
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-01-1999 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 726 26249 17-12-1998 Stb. 1998, 726
13-02-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 731 25688 19-01-1998 Stb. 1998, 60
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 732 25689 18-12-1997 Stb. 1997, 732
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 736 25690 18-12-1997 Stb. 1997, 736
13-04-1997 t/m 01-01-1997 Wijziging 04-04-1997 Stcrt. 1997, 70 04-04-1997 Stcrt. 1997, 70 Inwtr. 14
01-01-1997 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
01-01-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 666 24482 21-12-1995 Stb. 1995, 666
30-12-1994 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 937 23962 23-12-1994 Stb. 1994, 937
15-07-1994 t/m 01-01-1994 Wijziging 23-06-1994 Stb. 1994, 513 23307 04-07-1994 Stb. 1994, 514
01-01-1992 Wijziging 25-10-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 491
samen met
Stb. 1991, 199
19527 17-04-1991 Stb. 1991, 200
01-07-1991 Wijziging 12-12-1991 Stb. 1991, 697 21198 12-12-1991 Stb. 1991, 697
26-06-1991 Wijziging 06-06-1991 Stb. 1991, 305 22042 06-06-1991 Stb. 1991, 305
28-04-1990 Wijziging 25-04-1990 Stb. 1990, 173 19968 25-04-1990 Stb. 1990, 173
01-01-1990 Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 601 21343 28-12-1989 Stb. 1989, 601
01-07-1989 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 124 20874 27-04-1989 Stb. 1989, 124
01-10-1988 Wijziging 04-10-1988 Stb. 1988, 458 20604 04-10-1988 Stb. 1988, 458
01-10-1986 Wijziging 30-09-1986 Stb. 1986, 478 19559 30-09-1986 Stb. 1986, 478
22-05-1986 Wijziging 01-05-1986 Stb. 1986, 247 19143 01-05-1986 Stb. 1986, 247
01-04-1986 Wijziging 27-03-1986 Stb. 1986, 135 18915 27-03-1986 Stb. 1986, 135
16-03-1985 Wijziging 06-03-1985 Stb. 1985, 120 18243 06-03-1985 Stb. 1985, 120
09-07-1981 Wijziging 24-06-1981 Stb. 1981, 387 16539 24-06-1981 Stb. 1981, 387
24-05-1978 Wijziging 29-06-1978 Stb. 1978, 368 14377 29-06-1978 Stb. 1978, 368
30-10-1969 Nieuwe-regeling 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445

Opmerkingen

 1. Treedt niet meer in werking doordat Stb. 2002/615 de wijzigingsopdracht heeft laten vervallen.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing m.b.t. boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024.2)
 3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.3)
 4. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.4)
 5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.
  De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.
  Voorzover een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 3.53, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of een voorziening samenhangt met een regeling voor vervroegde uittreding waarop artikel 38c van de Wet op de loonbelasting 1964 van toepassing is, blijft het zevende lid buiten toepassing.5)
 6. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
 8. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
  Bij Stb. 2003/527 is in artikel XXA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. 8)
 9. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.9)
 10. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het vierde lid in plaats van het vijfde lid.10)
 11. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.11)
 12. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.12)
 13. De wijzigingen op de artikelen 9, eerste lid, 10, 10a, 13, derde lid, 13b en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel d van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn aangegaan na 31 december 2001. De wijzigingen op de artikelen 13, eerste lid en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel c van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op vervreemdingen van deelnemingen na 31 december 2001. Artikel 22 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002. Artikel 28, onderdeel f en g vinden op verzoek van de belastingplichtige toepassing met ingang van 1januari 2001. Bij Stb. 2001/641 is in artikel VIIA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. Artikel 17a, onderdeel c, 18, eerste lid werken terug tot en met 1 januari 2001.13)
 14. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.14)
Naar boven