Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 29-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2007 Vernummerd-wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631 Alg. 3
09-12-2005 Vervallen 01-12-2005 Stb. 2005, 613 29686 01-12-2005 Stb. 2005, 613
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
16-03-1985 Vervallen 06-03-1985 Stb. 1985, 120 18243 06-03-1985 Stb. 1985, 120
30-10-1969 Nieuwe-regeling 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het tweede lid, onderdeel b, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.
    Artikel XII van Stb. 2011/639 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.2)
  3. Voorheen art. 15ba.3)
Naar boven