Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 27-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 10a

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Hybridemismatches
  Tekst: tekst
 2. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikel: 36
 3. Besluit winstsplitsing, spoedreparatie en artikel 10a
  Tekst: tekst
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
  Tekst: tekst
 5. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 1
 6. Invorderingswet 1990
  Artikel: 40
 7. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 8. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 9. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 10. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 2b
 11. Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 5c
 12. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 10a, 10ab
 13. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 7
 14. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 16. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 17. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 7
 18. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlagen: 1, 6
 19. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, tekst
 20. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 21. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 9
 22. Vragen en antwoorden met betrekking tot besluit Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf (DGB 2014/3101), besluit Behandeling verzoeken zekerheid vooraf in vorm van Advance Tax Ruling (ATR) (DGB 2014/3099)
  Tekst: tekst
 23. Wet bronbelasting 2021
  Artikelen: 1.2, 2.1, 6.2
 24. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.56, 3.57
 25. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 1, 11
 26. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 8, 8c, 12a, 12ac, 13, 13i, 13j, 13k, 15, 15ab, 15e, 18, 20a, 33b
 27. Wet spoedreparatie fiscale eenheid
  Artikel: III
 28. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (invoering aftrekverbod aankoopkosten van een deelneming)
  Artikel: II
 29. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)
  Artikel: II
 30. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ivm tegengaan uitholling belastinggrondslag en versterken fiscale infrastructuur
  Artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36420
01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540 Inwtr. 1
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505 Inwtr. 2
01-01-2018 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
01-01-2017 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544 Inwtr. 3
09-12-2016 Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668 Inwtr. 5
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321 Inwtr. 4
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Alg. 6, Inwtr. 7
10-12-2011 t/m 08-04-2011 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 585 32818 01-12-2011 Stb. 2011, 585
01-01-2011 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
11-07-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 684 30307 15-12-2005 Stb. 2005, 684
09-12-2005 Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 613 29686 01-12-2005 Stb. 2005, 613
01-12-2005 t/m 12-07-2001 Wijziging 15-09-2005 Stb. 2005, 468 29998 15-09-2005 Stb. 2005, 468 Alg. 8
01-03-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 657 29678 16-12-2004 Stb. 2004, 657
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 9
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 10
Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 618 26854 11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 11
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 646 27784 20-12-2001 Stb. 2001, 646 Inwtr. 13
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641 Inwtr. 12
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 654 25052 20-12-1996 Stb. 1996, 654
24-12-1996 Nieuw 13-12-1996 Stb. 1996, 651 24696 13-12-1996 Stb. 1996, 651
30-10-1969 Nieuwe-regeling 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.2)
 3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.3)
 4. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013 (Stb. 2012/321)4)
 5. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.5)
 6. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.6)
 7. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.7)
 8. De wijzigingsopdracht voor het vierde lid, onderdeel d, is niet geheel juist.
  Artikel II van Stb. 2005/468 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.8)
 9. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.9)
 10. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.10)
 11. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.11)
 12. De wijzigingen op de artikelen 9, eerste lid, 10, 10a, 13, derde lid, 13b en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel d van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn aangegaan na 31 december 2001. De wijzigingen op de artikelen 13, eerste lid en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel c van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op vervreemdingen van deelnemingen na 31 december 2001. Artikel 22 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002. Artikel 28, onderdeel f en g vinden op verzoek van de belastingplichtige toepassing met ingang van 1januari 2001. Bij Stb. 2001/641 is in artikel VIIA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. Artikel 17a, onderdeel c, 18, eerste lid werken terug tot en met 1 januari 2001.12)
 13. Artikel 2 werkt voor NOB Holding N.V. terug tot en met 26 november 1999 en voor B.V. Weerbureau HWS tot en met 1 april 1999.13)
Naar boven