Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 15aa

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikelen: 1, 31
 2. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Tekst: tekst
 3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 18

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651 Inwtr. 1
01-01-2003 Nieuw 11-12-2002 Stb. 2002, 618 26854 11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.1)
 2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
Naar boven