Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 07-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 18a, 29, 30, 31, 35, 41
 2. Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
  Artikel: 19
 3. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 5. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Teksten: tekst, 1
 6. Internationaal belastingrecht, winstallocatie vaste inrichtingen
  Tekst: tekst
 7. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: IV
 8. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 24, 39
 9. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
  Artikel: 5
 10. Regeling functionele valuta
  Artikel: 2
 11. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 12. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikelen: 23, 30
 13. Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 5a
 14. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlagen: 1, 3
 15. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 4
 16. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 17. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Teksten: tekst, tekst, 1, 2, 3.4, 5
 18. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 4, 5, 6, 7
 19. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 4, 5, 6
 20. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 21. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 4, 9
 22. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Bijlage: 1
 23. Wet aanpassing fiscale eenheid
  Artikel: IV
 24. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 4, 11a
 25. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 37a
 26. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 2, 7, 10a, 13, 13ba, 13d, 15a, 15ac, 18, 24, 26
 27. Wet spoedreparatie fiscale eenheid
  Artikel: III
 28. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 29. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 1.2
 30. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)
  Artikel: XI
 31. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid)
  Artikelen: IV, V, VI, VIII
 32. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het BW)
  Artikel: VI
 33. Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en aanpassing regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen)
  Artikel: VI
 34. Wijzigingswet van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen
  Artikel: VIIA

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651 Inwtr. 1
01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 539 35568 16-12-2020 Stb. 2020, 539 Inwtr. 2
01-01-2020 Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 175 34959 24-04-2019 Stb. 2019, 175 Alg. 3
17-05-2019 t/m 01-01-2018, t/m 01-01-2019 Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 175 34959 24-04-2019 Stb. 2019, 175 Alg. 4
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505 Inwtr. 5
09-12-2016 Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479 Alg. 6
01-01-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Inwtr. 7
01-01-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
10-10-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 8
30-12-2008 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617 Inwtr. 9
t/m 01-01-2002 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 10
Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 618 26854 11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 11
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641 Inwtr. 12
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 639 27882 12-12-2001 Stb. 2001, 639
01-01-2001 Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-07-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 659 24868 24-04-1997 Stb. 1997, 206
24-12-1996 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 651 24696 13-12-1996 Stb. 1996, 651
01-01-1990 Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 601 21343 28-12-1989 Stb. 1989, 601
01-01-1990 Wijziging 13-12-1989 Stb. 1989, 554 20603 13-12-1989 Stb. 1989, 554
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
01-05-1986 Wijziging 29-04-1986
samen met
29-04-1986
Stb. 1986, 215
samen met
Stb. 1986, 216
19305 29-04-1986 Stb. 1986, 215
01-01-1985 Wijziging 30-09-1987 Stb. 1987, 457 19526 30-09-1987 Stb. 1987, 457
30-10-1969 Nieuwe-regeling 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.2)
 3. Artikel III van Stb. 2019/175 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Artikel III van Stb. 2019/175 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.5)
 6. Artikel IV van Stb. 2016/479 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
 7. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.7)
 8. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.8)
 9. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.9)
 10. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.10)
 11. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.11)
 12. De wijzigingen op de artikelen 9, eerste lid, 10, 10a, 13, derde lid, 13b en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel d van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn aangegaan na 31 december 2001. De wijzigingen op de artikelen 13, eerste lid en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel c van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op vervreemdingen van deelnemingen na 31 december 2001. Artikel 22 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002. Artikel 28, onderdeel f en g vinden op verzoek van de belastingplichtige toepassing met ingang van 1januari 2001. Bij Stb. 2001/641 is in artikel VIIA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. Artikel 17a, onderdeel c, 18, eerste lid werken terug tot en met 1 januari 2001.12)
Naar boven