Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 13e

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 539 35568 16-12-2020 Stb. 2020, 539 Inwtr. 1
01-01-2018 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
09-12-2016 Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Inwtr. 2
01-03-2004 t/m 01-01-2003 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002
samen met
11-12-2002
samen met
14-12-2001
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 613
samen met
Stb. 2001, 641
26854
samen met
28487
samen met
28034
11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 3
28-04-1990 Nieuw 25-04-1990 Stb. 1990, 173 19968 25-04-1990 Stb. 1990, 173

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.2)
  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
Naar boven