Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 13ab

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499 Inwtr. 1
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 513 35305 18-12-2019 Stb. 2019, 513 Inwtr. 2
01-01-2019 Nieuw 19-12-2018 Stb. 2018, 508 35030 19-12-2018 Stb. 2018, 508 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing m.b.t. boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.3)
Naar boven