Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor hoofdstukii/afdeling2.4/artikel12c

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel: 18
  2. Wet werken aan winst
    Artikel: XIII

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 30-11-2006
samen met
20-12-2012
Stb. 2006, 631
samen met
Stb. 2012, 669
30572
samen met
33403
Alg. 1, Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/669.1)
  2. In Stb. 2006/631 is in artikel XIII, derde lid, een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.2)
Naar boven