Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 12af

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Besluit Hybridemismatches

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
    Tekst: tekst
  2. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikelen: 15b, 15bd, 18

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 09-12-2020 Stb. 2020, 542 35573 09-12-2020 Stb. 2020, 542 Inwtr. 1
01-01-2020 Nieuw 18-12-2019 Stb. 2019, 508 35241 18-12-2019 Stb. 2019, 508 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.2)
Naar boven