Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 10d

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
  Tekst: tekst
 2. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 18
 3. Wet werken aan winst
  Artikel: VIIIb

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668 Inwtr. 1
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Inwtr. 2
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631 Alg. 3
01-01-2004 Nieuw 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 4

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.2)
 3. Artikel VIIIb van Stb. 2006/631 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Deze wijziging vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2004. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.4)
Naar boven