Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2025 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 508 36425 20-12-2023 Stb. 2023, 508
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 503 36423 20-12-2023 Stb. 2023, 503
01-01-2014 t/m 22-07-2013 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
t/m 22-07-2013 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
22-07-2013 Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 228 33235 12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2013, 229
01-01-2013 t/m 01-01-2012 Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
10-10-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 1
30-12-2008 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
01-08-2007 Nieuw 21-07-2007 Stb. 2007, 269 30533 21-07-2007 Stb. 2007, 269 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.1)
  2. Vindt ten aanzien van beleggingsinstellingen als bedoeld in dit artikel voor het eerst toepassing met betrekking tot het boekjaar dat aanvangt op of na 1 augustus 2007 (Stb. 2007/269).2)
Naar boven