Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 30-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 15b

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651 Inwtr. 1
01-01-2021 Wijziging 09-12-2020 Stb. 2020, 542 35573 09-12-2020 Stb. 2020, 542 Inwtr. 2
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510 Inwtr. 3
01-01-2019 Nieuw 19-12-2018 Stb. 2018, 508 35030 19-12-2018 Stb. 2018, 508 Alg. 4, Inwtr. 5
01-12-2005 t/m 12-07-2001 Vervallen 15-09-2005 Stb. 2005, 468 29998 15-09-2005 Stb. 2005, 468 Alg. 6
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
24-12-1996 Nieuw 13-12-1996 Stb. 1996, 651 24696 13-12-1996 Stb. 1996, 651

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.2)
  3. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.3)
  4. Artikel IIa van Stb. 2018/508 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.5)
  6. Artikel II van Stb. 2005/468 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
Naar boven